تبلیغات
هندوستان ایران - تمام سوالات ازابتدایی تادانشگاه

مجموعه سوالات 

 

 

 

 

عـنوان

عـنوان

نمونه سوالات ریاضی سال سوم نمونه سوالات سال چهارم
علوم سال سوم - کمک آموزشی  ریاضی سال سوم - تفکیک مفاهیم
پرسش و پاسخ فارسی سال پنجم

 

 

 

عـنوان

عـنوان

جغرافیای سال اول

تاریخ سال اول
حرفه و فن سال دوم تاریخ سال سوم
تعلیمات اجتماعی سال اول آزمون تیزهوشان مبتکران
نمونه سوالات امتحانات نهایی سال سوم

 

 

 

عـنوان

عـنوان

شیمی دوم آرایه های ادبی
شیمی سوم قرآن سال سوم
فنون نگهداری کودک تعلیم و تربیت اسلامی
حقوق خانواده در اسلام ادبیات فارسی سال دوم
بینش اسلامی سال دوم  گرامر زبان انگلیسی
بینش اسلامی سال سوم زبان و ادبیات فارسی - كنكور
دین و زندگی سال دوم - گاج زبان انگلیسی  دوره متوسطه
دین و زندگی سال سوم - گاج  شیمی  پیش دانشگاهی - تجربی
دین و زندگی پیش دانشگاهی - گاج علوم زیستی و بهداشت سال اول
آزمون جامع قرآن سال دوم و سوم  زیست شناسی و آزمایشگاه سال دوم
نمونه سوالات معارف اسلامی 1 و 2  زیست شناسی پیش دانشگاهی - تجربی
 زیست شناسی و آزمایشگاه سال سوم مجموعه سوالات پیش دانشگاهی - تجربی
مجموعه تست های عربی دوره متوسطه مجموعه سوالات پیش دانشگاهی - ریاضی
مجموعه طبقه بندی شده معارف اسلامی مجموعه سوالات پیش دانشگاهی - علوم انسانی
نمونه سوالات معارف اسلامی سال اول و دوم مجموعه سوالات زبان انگلیسی - پیش دانشگاهی
 

مجموعه سوالات زیر در قالب Pdf ارایه گردیده و برای مشاهده نیاز به
نرم افزار Acrobat Reader می باشد
 

امتحانات نهایی سوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور خرداد 86
1 - حسابان
2 - عربی 3
3 - شیمی 3
4 - هندسه 2
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسی 3
7 - ادبیات فارسی 3
8 - زبان انگلیسی 3
9 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
10 - قرآن و تعلیمات دینی 3

امتحانات نهایی سوم متوسطه رشته علوم تجربی
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور خرداد 86
1 - عربی 3
2 - شیمی 3
3 - ریاضی 3
4 - زمین شناسی
5 - زبان فارسی 3
6 - ادبیات فارسی 3
7 - زبان انگلیسی 3
8 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
9 - قرآن و تعلیمات دینی 3
10 - زیست شناسی 2 و آزمایشگاه

امتحانات نهایی سوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشورشهریور86
1 - حسابان
2 - عربی 3
3 - شیمی 3
4 - هندسه 2
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسی 3
7 - ادبیات فارسی 3
8 - زبان انگلیسی 3
9 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
10 - قرآن و تعلیمات دینی 3

امتحانات نهایی سوم متوسطه رشته علوم تجربی
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشورشهریور86
1 - عربی 3
2 - شیمی 3
3 - ریاضی 3
4 - زمین شناسی
5 - زبان فارسی 3
6 - ادبیات فارسی 3
7 - زبان انگلیسی 3
8 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
9 - قرآن و تعلیمات دینی 3
10 - زیست شناسی 2 و آزمایشگاه

امتحانات نهایی سوم متوسطه رشته ریاضی فیزیک
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور دی 86
1 - حسابان
2 - عربی 3
3 - شیمی 3
4 - هندسه 2
5 - جبر و احتمال
6 - زبان فارسی 3
7 - ادبیات فارسی 3
8 - زبان انگلیسی 3
9 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
10 - قرآن و تعلیمات دینی 3

امتحانات نهایی سوم متوسطه رشته علوم تجربی
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشوردی 86
1 - عربی 3
2 - شیمی 3
3 - ریاضی 3
4 - زمین شناسی
5 - زبان فارسی 3
6 - ادبیات فارسی 3
7 - زبان انگلیسی 3
8 - فیزیک 3 و آزمایشگاه
9 - قرآن و تعلیمات دینی 3
10 - زیست شناسی 2 و آزمایشگاه

امتحانات نهایی رشته ادبیات و علوم انسانی
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشورخرداد86
1 - عربی 3
2 - جغرافیا 2
3 - فلسفه و منطق
4 - آرایه های ادبی
5 - زبان انگلیسی 3
6 - جامعه شناسی 2
7 - زبان فارسی تخصصی
8 - ادبیات فارسی تخصصی
9 - تاریخ ایران و جهان 2
10 - قرآن و تعلیمات دینی 3

امتحانات نهایی رشته ادبیات و علوم انسانی
دانش آموزان و داوطلبان آزاد سراسرکشورشهریور86
1 - عربی 3
2 - جغرافیا 2
3 - فلسفه و منطق
4 - آرایه های ادبی
5 - زبان انگلیسی 3
6 - جامعه شناسی 2
7 - زبان فارسی تخصصی
8 - ادبیات فارسی تخصصی
9 - تاریخ ایران و جهان 2
10 - قرآن و تعلیمات دینی 3 

عـنوان

عـنوان
فن کودکیاری کارگاه هنر
بهداشت و ایمنی کار بهداشت خانواده
منابع کنکور هنر - طراحی تدارک و تهیه غذا
آشنایی با صنایع دستی ایران مبانی هنرهای تجسمی
روانشناسی رشد - مدیریت خانواده عملیات میکروبیولوژی
منابع کنکور هنر - مبانی هنرهای تجسمی 1 و 2

 


 

عـنوان عـنوان
 مدیریت مالی 1 روانسنجی
 مدیریت مالی 2  بهداشت روانی
الگوهای تدریس درس بهره وری
احساس و ادراک  ریاضی عمومی 1
روانشناسی شخصیت روانشناسی تربیتی 
مقدمات نوروپسیكولوژی  ریاضیات پایه و آمار
روانشناسی هوش و سنجش ارزشیابی کیفیت آموزشی
روانشناسی مرضی کودک 1 روانشناسی تفاوتهای فردی
روانشناسی مرضی کودک 2 روانشناسی کودک و نوجوان
روانشناسی کودکان استثنایی فرآیند برنامه ریزی آموزشی
نمونه سوالات تستی منطقه 10 تست های راهنمایی و مشاوره
اصول مبانی راهنمایی و مشاوره  روانشناسی عمومی - اتكینسون
روانشناسی عمومی - علوم تربیتی روانشناسی رشد بلوغ و نوجوانی
نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی روانشناسی عمومی - دکتر گنجی
 آموزش و پرورش  کودکان استثنایی روش های تحقیق در علوم رفتاری
سنجش و اندازه گیری در علوم تربیتی راهبردها و فنون طراحی آموزشی
روانشناسی مسائل جوانان و نوجوانان جامعه شناسی - انحرافات اجتماعی 
روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی جامعه شناسی - روانشناسی اجتماعیمجموعه سوالات زیر در قالب pdf برای دانشجویان رشته های
مدیریت بازرگانی و دولتی ، اقتصاد و دبیری ابتدایی ارایه گردیده اند

اقتصاد کلان ریاضیات 2
اقتصاد مدیریت مدیریت تولید
مالیه بین الملل ادبیات کودکان
اقتصاد ریاضی زبان تخصصی 4
مدیریت رفتار سازمانی مدیریت تعاونی ها
اقتصاد بخش عمومی 2 روانشناسی تربیتی
زبان خارجی 2 - اقتصاد روانشناسی سیاسی
زبان تخصصی 3  - دولتی سنجش و اندازه گیری
زبان تخصصی 3  - بازرگانی بهداشت محیط زیست
اصول حسابداری 2 - اقتصاد جامعه شناسی سازمان ها
زبان تخصصی 2 - دولتی و بازرگانی نظام اقتصادی صدر اسلام
مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن سازمان و اداره امور مدارس
روش تحقیق و ماخذ شناسی در مدیریت سیستم های اطلاعاتی مدیریت
اصول حسابداری 2 - دولتی و بازرگانی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها سیستم های خرید و انبارداری و توزیع
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها

 

 

 

 

عـنوان

عـنوان
 روش تحقیق اقتصاد
مردم شناسی سیستم عامل
زبان و ادبیات فارسی آمار - علوم تربیتی 
مدارهای الکتریکی 1  مبانی مشاوره و راهنمایی
مهندسی سیستم های کنترل روش تحقیق - علوم تربیتی
 نظریه های جامعه شناسی  الکترونیک - کاردانی به کارشناسی
مدیریت آموزشی - علوم تربیتی نظارت و راهنمایی - علوم تربیتی
روانشناسی تربیتی - علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی - علوم تربیتی
 کاربرد آزمون های روانی در مشاوره نظریه های مشاوره و روان درمانی
مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی تعلیم و تربیت اسلامی - علوم تربیتی
زبان تخصصی - روانشناسی و علوم تربیتی روش ها و فنون تدریس - علوم تربیتی
 سؤالات تخصصی آزمون كارشناسی ارشد هنر اصول فلسفه و تعلیم و تربیت - علوم تربیتی
روانشناسی شخصیت - علوم تربیتی (مشاوره)  روش ها و فنون مشاوره و راهنمایی علوم تربیتی
نمونه سوالات مهندسی عمران - اقتصاد مهندسی مقدمات برنامه ریزی آموزشی درسی - علوم تربیتی
آزمون سراسری ارشد سال 1383 - رشته کامپیوتر آزمون سراسری ارشد سال 1384 - رشته علوم اقتصادی
آزمون سراسری ارشد سال 1384 - رشته کامپیوتر آزمون سراسری ارشد سال 1385 - رشته علوم اقتصادی
آزمون سراسری ارشد سال 1385 - رشته کامپیوتر آزمون سراسری ارشد سال 1386 - رشته علوم اقتصادی
آزمون سراسری ارشد سال 1386 - رشته مدیریت اجرایی سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت - علوم تربیتی
آزمون سراسری ارشد سال 1386-رشته فناوری اطلاعات آزمون سراسری ارشد سال 1386-رشته ارتباطات اجتماعی
آزمون سراسری ارشد سال 1386 - رشته حسابداری آزمون سراسری ارشد سال 1386 - رشته معماری